„Az élet értelme, nem a puszta létezés és túlélés, hanem a haladás, a felemelkedés, elérni és meghódítani valamit.”
(Arnold Schwarzenegger)

koszonto_kep
Kedves Látogató!
Engedje meg, hogy bemutassam Önnek a Napfényes Támogató Szociális Egyesületet. A Napfényes Támogató Szociális Egyesület 2005. szeptember 12.-én alakult.

A megalakulásunkkor azért választottuk jelképünknek a mosolygó napocskát, mert az arcokon visszatükröződő széles mosolyt, a vidámságot tűztük ki célul. Logonk arra biztat mindannyiunkat, hogy a mindennapi gondok mellett legyen lehetőségünk megélni az öröm perceit, tudjunk és akarjunk is boldognak lenni.

 

Tudom és érzem, hogy az empátia, a tolerancia és segítségnyújtási képesség bennünk rejlik. Felszínre kell hozni, mert csak így tudjuk elősegíteni a sérültek társadalmi esélyegyenlőségét.

Az egyesület Püspökladány város és kistérsége, illetve Hajdú-Bihar megye közigazgatási területén élő lakosság számára biztosít komplex segítségnyújtást a szervezeti egységek együttműködése, törvényi szabályozottsága szerint.
Az egyesület jövőképe: a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, önrendelkezési képességének megteremtése, egyéni igényeken alapuló, biztonságos, kiegyensúlyozott, önálló életvitel kialakítása.

A Napfényes Támogató Szociális Egyesület a szociális alapszolgáltatások köréből a támogató szolgálatot és a fogyatékosok nappali ellátást, a gyermekvédelmi szakellátás köréből nevelőszülői hálózatot működtet.

A nevelőszülői hálózat gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosítja az otthont nyújtó ellátást. A nevelőszülőnél történő elhelyezés célja, az ideiglenes hatállyal elhelyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek részére otthont nyújtó ellátás biztosítása. A nevelőszülői hálózatban működő nevelő szülők minden erőfeszítést megtesznek az elvárások teljesítésére, hogy az ellátás és a szolgáltatás minősége a működtető és a gyermekek számára megfelelő időben és hatékonysággal történjen, és megfeleljen a működtető által szabott elfogadható követelményeknek.

A NAPFÉNYES SZIGET Integrált Intézmény szociális alapszolgáltatást nyújt: fogyatékosok támogató szolgálata – lakókörnyezetben történő speciális segítés, illetve a fogyatékosok nappali intézménye.

A Támogató Szolgálat meghatározott feladatokat lát el; Személyi segítő szolgálat, az információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés, a Személyi Szállító szolgálat és speciális kiegészítő szolgáltatások. A segítségnyújtás mindig személyre szabottan, tervszerűen és a fejleszteni kívánt területre fókuszálva történik.

A Napfényes Sziget Integrált Intézmény nappali ellátást biztosít 40 fő fogyatékos személy számára. A családias légkörű, az ellátottak korának, egészségi állapotának, és funkcióvesztésüknek, valamint meglévő képességeinek megfelelően kialakított és felszerelt intézmény lehetőséget teremt az önálló életvitel kialakítására, az önállóság fejlesztésére, a testi és szellemi fejlődésre, szinten tartására, munkavégzésre, illetve munka jellegű tevékenység végzésére.

Feladatunk, hogy a speciális bánásmódot igénylő ellátottak mindennapjait olyan céltudatossággal, és szakmai előrelátással szervezzük, hogy a lehetőségek teljes kihasználásával, minél önállóbb életvezetésre legyenek képesek.

Az intézmény keretein belül működik a szociális foglalkoztatás, melynek célja; olyan rendszeres elfoglaltságot biztosítani, mellyel az ellátottak meglévő munkaképességének szinten tartható, fejleszthető azáltal, hogy a rendszeres munkavégzés célú foglalkoztatással valamilyen értéket képviselő, végterméket hoz létre, illetve kiegészítő pénzforráshoz jut, sőt lehetőséget teremt az ellátott társadalmi re-integrációjára, rehabilitációjára.

A szolgáltatások biztosításával a szülők és a sérült fiatalok támogatásának szükségességét felismertük, szembesültünk a fogyatékos gyermeket nevelő szülők gondjaival, hogy milyen fontos tettel és segítséggel mellettük állni.

„A boldogságot nem lehet ajándékba kapni, egyetlen titka: adni, mindig csak adni, jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet és sok-sok önzetlen tiszta szeretet.”

 Úgy érzem, hogy ez a gondolat kifejezi hitvallásunkat.

Hajdu Lajosné
Napfényes Támogató Szociális Egyesület elnöke
elérhetőségek: www.napfenyesegyesulet.hu
email: hajdunerozsika@gmail.com
tel., 06/20-449-5070