EFOP-1.2.1-15-2016-00086

„CSALÁDI ERŐFORRÁS KÖZPONT KIALAKÍTÁSA PÜSPÖKLADÁNYBAN”

„Az esélyegyenlőség nem azt jelenti, hogy mindenki egyforma cipőben fut, hanem hogy ki-ki olyan cipőt kap, ami az ő lábára való.”

(Jelenits István)

 

Pályázó: „NAPFÉNYES” TÁMOGATÓ SZOCIÁLIS EGYESÜLET

4150 Püspökladány, Petőfi Sándor u. 19.

 

A „NAPFÉNYES” Támogató Szociális Egyesület pályázatot nyújtott be az EFOP-1.2.1-15. kódszámú „Védőháló a családokért” – című pályázati felhívás keretén belül, mely pályázata támogatásban részesült.

Az elnyert támogatás összege: 37.334.930.- Ft.

A projekt címe: „Családi erőforrás központ kialakítása Püspökladányban”

A projekt száma: EFOP-1.2.1-15-2016-00086.

A projekt időtartama: 2017. március 01. – 2019. március 01.

Projekt megvalósulás helyszíne: 4150 Püspökladány Petőfi utca 19.

 

A pályázati konstrukció átfogó célja a család társadalmi szerepének megerősítése, a családi kohézió növelése a krízishelyzetek kezelése, illetve kialakulásuk megelőzése, olyan komplex szolgáltatások nyújtásával, amelyek – a kötelező önkormányzati alapellátási feladatokat kiegészítik és – egyszerre több oldalról és egymás hatását erősítve kezelik a problémákat.

 

Projekt összefoglaló

A projekt közvetlen célcsoportja– elsősorban Püspökladány településen és járásban élő

 1. Családalapítás előtt álló, elsősorban fogyatékossággal élő fiatalok
 2. Házasságkötésre, gyermekvállalásra készülő párok
 3. Gyermekes szülők, nevelőszülők és gyermekeik
 4. Családok (sajátos vagy nehéz helyzetben lévő, nagycsaládok, fogyatékossággal élő személyekkel élő)

A „NAPFÉNYES” Támogató Szociális Egyesület jelen projektben meghatározott szakmai tevékenységeinek tervezett célterületei az alábbiak:

 1. Családok társadalmi aktivitásának és részvételének erősítése a helyi színtereken,
 2. Szolgáltatási hozzáférés mértékének növekedése, közösségek létrehozása és megerősítése, az emberek közötti kapcsolati hálók kiépítése,
 3. Társadalmi gazdasági és területi egyenlőtlenségből fakadó hátrányképző dimenziók csökkentése, térségi szolgáltatási egyenlőtlenségek kiküszöbölése, életminőségi faktorok javítása, társadalmi változásokhoz való családi-közösségi hozzájárulás mértékének növelése,
 4. Pozitív irányú társadalmi szemléletváltozás a családi közösségi életszíntereken,
 5. Születések száma és gyermekvállalások arányának növekedése a térségben,
 6. Társadalmi biztonság családi közösségi struktúrák öntevékenységének motiválása,
 7. Családi és közösségi integráció,
 8. Válások számának csökkentése,
 9. Társadalmai tőke növelése a közösségépítésben.

A projekt megvalósítás szakmai tevékenységei

A projekt során 5 tevékenységterületen 27 db tevékenység kerül megvalósításra.

 

1.1. Párkapcsolati mediáció párok között, Családtervezés tanácsadás

Módszertani kézikönyv készítése – A fiatalok családi életre való felkészítése, krízishelyzetbe kerülésük esélyének csökkentése témában

 

2.1. Családi, párkapcsolati mediáció szülők között, Gyermekvállalásra nevelés tanácsadás

Módszertani kézikönyv készítése – Gyermeknevelés és gyermekgondozás témában

 

3.1. Prevenciós előadások: A nők, fiatal lányok helyzetének, társadalmi esélyegyenlőségének javítása érdekében prevenciós előadások

3.2. Csoportfoglalkozások: A női célcsoport részére szervezett csoportfoglalkozások célja a férfi és női szerepek közötti különbségek feldolgozása, a házasság során felmerülő gyakorlati problémák bemutatása, kezelésére vonatkozó módszerek alkalmazása.

Módszertani kézikönyv készítése – Nők és fiatal lányok helyzetének, társadalmi egyenlőségének javítása, valamint a nők és férfiak közti harmonikus együttműködés előmozdítása témában

 

4.1. Szívességcsere központ létrehozása és működtetése: ruhaneműk, egyéb tárgyak, szolgáltatások, gyermekfelügyelet, logisztikai, szervezési szolgáltatások cseréjét valósítja meg.

 4.2. Napfényes gyermekfelügyelet biztosítása: A projekt valamennyi tevékenysége idejére térítésmentes gyermekfelügyelet biztosít az Egyesület a programokon résztvevők gyermekei, ill. fogyatékkal élő fiatal felnőttek részére.

 4.3. Napfényes kuckó – kreatív műhely: műhelyfoglalkozásokat szervez az Egyesület.

4.4. Családi egészségklub: A családi egészségklub keretében a családok összetartozását erősítendő, az egészséges életmód jegyében megvalósuló sportfoglalkozások állnak nyitva a célcsoport előtt.

 4.5. Szabadidős programok – Közös kirándulások: elsősorban Kelet-Magyarország területén

4.6. Szabadidős programok – Célcsoporti találkozók (közös főzések):

 4.7. „Védőháló a Családokért” Fesztivál megrendezése: A találkozón lehetőség nyílik néptánc, társastánc, moderntánc, ének, vers, próza, színpadi játék, zenés színpadi játék, bábjáték bemutatására, valamint egyéni hangszeres zene előadására, illetve zenekar és együttes szerepeltetésére a célcsoport körében.

4.8. Napfényes Egészségnap megrendezése: az egészséges életmód köré szervezendő közösségi rendezvény

4.9. „Védőháló a Családokért” c. kisfilm készítése

 

5.1. Életvezetési tanácsadás: hétköznapi helyzetekben felbukkanó érzelmi, hangulati, kapcsolati problémák tisztázása, enyhítése, kezelése

 5.2.  Egészségfejlesztési tanácsadás: segíti a célcsoporttagot életmódjának átalakításában 

 • Prevenciós előadások (Egészséges életmód, Személyi higiéné, Környezet higiénéje, Élelmezés higiéné, Háztartás gazdálkodás): a célcsoport könnyebben, szakmai segítséggel, de saját elhatározásából tudjon kikerülni hátrányos helyzetéből vagy a hátrányos helyzete lényegesen javuljon. 
 • Családbarát tréning: szülőklub: a résztvevő célcsoporttagok a hétköznapi problémákról tudnak beszélni egymással és segítő szakemberekkel

 5.5. Módszertani kézikönyv készítése – Sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családokat segítő programok megvalósításának tapasztalatai témában

 

 Az Egyesület célja, mely jelen projekt szempontjából elsődleges:

 • a sajátos, illetve nehéz helyzetben lévő, továbbá nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése, a közösség működtetése;
 • az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért, a családokért és a gyermekekért, mint a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése;
 • a sajátos, illetve nehéz helyzetben lévő, továbbá nagycsaládok által képviselt értékek felmutatása a társadalom, környezetünk felé;
 • a sajátos, illetve nehéz helyzetben lévő, továbbá nagycsaládok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata.

 

Kiss Róza
egyesület elnöke