NAPFÉNYES SZIGET Integrált Intézmény

„Az együttérzés legjobb fajtája az, ami cselekvésre serkenti az embert, és segít a gondok megoldásában.”
( Andrews, Virginia C. )

A Napfényes Sziget fogyatékosok nappali intézmény megvalósítását ezek a gondolatok indították el.

A Napfényes Sziget egy olyan hely ahova a sérült ember örömmel, érdeklődéssel és nyugodtan jöhet. A dolgozók a feladata, hogy biztonságos környezetben, igényeken alapuló gondozást, törődést, odafigyelést, fejlesztést nyújtsanak az ellátottak számára.

Az integrált intézmény címe: 4150 Püspökladány Petőfi Sándor utca 19.,

Szervezeti egységei:

  • Fogyatékosok nappali intézménye – ellátotti létszám: 40 fő
  • Szociális foglalkoztatás

Működési területe: Püspökladány Kistérség közigazgatási területe

Szolgáltatás megkezdésének időpontja:

”          Napfényes Sziget Integrált Intézmény: 2007. január 01.

”          Szociális foglalkoztatás: 2008. szeptember 12.

A nappali intézmény az önkiszolgálásra részben képes fogyatékos személy napközbeni gondozására, foglakoztatására és nevelésére szolgáló a közoktatás körébe nem tartozó ellátási forma.

A nappali intézmény célja, feladata
- Minőségi szolgáltatás nyújtása 3. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló otthonukban élő fogyatékos, illetve autista  személyek részére, mely szolgáltatás igazodik a fogyatékos emberek szükségleteihez.

– Az ellátást igénybe vevők részére egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatás nyújtása

-Közösségi programok szervezése

– Ellátottak egyéni foglalkoztatása, fejlesztésük biztosítása

– Önálló életvitelhez szükséges készségek elsajátítása.

– Integrációs lehetőségek biztosítása.

– A meglévő képességek, készségek szinten tartása.

– Szülők napközbeni tehermentesítése.

– Harmonikus légkör biztosítása az akadályozott embereknek.

– Megfelelő szülő- gyermek kapcsolat segítése.

-A normalizációs elv és a segítő gondozási modell hatékony alkalmazása a fogyatékos személyek ellátása során.

 

Feladatai a fogyatékkal élő fiatal felnőttek számára:

  • Mindennapi életvitelhez szükséges ismeretek elsajátítása
  • Közösségi tevékenységük szervezése
  • Egészségi állapotuknak megfelelő terápiás jellegű foglalkoztatás feltételeinek megteremtése
  • 3x-i étkezés biztosítása
  • szociális foglalkoztatás megszervezése, biztosítása

Ellátottak köre:

  • Az intézmény ellátási területén otthonukban élő fogyatékos személyek,  akik elmúltak 3 évesek.
  • Nem tanúsítanak veszélyeztető magatartást.
  • Önellátásra részben képesek.

 

Szociális jellemzők, ellátási szükségletek:
A fogyatékos személyek illetve fogyatékos gyermeket nevelő családok igen nehéz körülmények között élnek. Azok a családok, amelyek otthon gondoskodnak sérült gyermekükről, vagy hozzátartozójukról, felvállalják azt is, hogy egy keresettel kevesebből kell hosszú évekig gazdálkodniuk, hogy sok esetben erőn felül is biztosíthassák a megfelelő orvosi kezeléseket, az életminőséget javító segédeszközök beszerzését, az állapotjavító és fejlesztő terápiás foglalkozásokat. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a bentlakásos intézményi elhelyezést a legtöbb esetben kényszermegoldásként választják a családok.