Nappali intézmény – Programjaink

A sérült emberben is benne van a vágy, hogy nyisson, és utat törjön az egészséges emberek világa felé. Vágynak arra, hogy megnyilatkozhassanak, megmutathassák magukat, értékeiket… A színpad számukra igazi örömforrás, olyan motiváció, ami a mindennapi életük mellett értelmet ad hétköznapjaiknak.

Immár 8 éve, hogy a „NAPFÉNYES” Támogató Szociális Egyesület támogatásában megrendezzük a Napfényes Gálát. Hagyományt teremtve azzal, hogy évente összegyűlünk segítőink, támogatóink körében, hogy osztozzunk a közös sikerekben, kihasználhassuk az együttlét közösségformáló erejét, s egyben lehetőséget biztosítsunk támogatóink számára, abban, hogy még jobban megismerhessük egymást. Jó érezni azt az összetartó erőt, melynek legtöbb vonása az önzetlen szereteten alapuló együttműködés.

Nagy izgalommal és lelkesedéssel készülünk minden alkalommal erre a neves eseményre. Nem rejtjük véka alá, hogy fontos számunkra, hogy a lakosság megismerjen, elfogadjon, és hogy megszeressen bennünket.

A Napfényes Sziget lakó fiatalok tehetségét, sikerét igazolja, hogy részt vehettek Franciaországban – Párizsban egy hétig tartó nemzetközi fesztiválon, ahol ők képviselték Magyarországot. A térségben és a térségen kívül is számos fellépésre hívják a fiatalokat. Ahol megjelennek fergeteges hangulatot képesek varázsolni megjelenésükkel és kiállásukkal.

Számunkra az a legfontosabb, hogy a Napfényes Sziget ellátottjai kiteljesedjenek, önállóbbá váljanak, közösségi szellemük megerősödjön, baráti kapcsolataik kiszélesedjenek. Munkánk során szem előtt kell tartanunk a fiatalok igényeit, szükség van a szoros együttműködésre, de szerencsére mindannyiukban megvan a kellő akarat, elhivatottság és alázat a magas színvonalú közös munka irányába.

A munkatársaim és magam nevében szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki e nemes feladatot segíti, támogatja.

Köszönet az intézmény fiataljainak hogy szorgalmasan, fáradhatatlanul készülnek évről évre a megmérettetésekre. Felemelő érzés színpadon látni őket, velük együtt izgulni a táncos-énekes produkciók előtt, amikor verset, mesét mondanak, és együtt örülni, amikor a közönség tapssal köszöni meg a rengeteg belefektetett munkát.

Bízunk benne, hogy értékes előadásukat még sokáig élvezheti a közönség.

Köszönöm az Egyesület támogatóinak, hogy fáradhatatlanul, önzetlenül segítenek, és lényükkel emelik e rendezvényeink színvonalát, és öregbítik intézményünk nevét. Valamint külön szeretnék köszönetet mondani munkatársaimnak az áldozatos, kitartó, türelmes munkáért, a fiatalok színvonalas felkészítéséért.

Köszönet a Napfényes Sziget lakók szüleinek, családjának, akik egy életen át küzdenek, vállalják a nehézségeket, annak érdekében, hogy a gyermekeik saját képességeikhez mérten a lehető legtöbbet elérhessék.

Köszönjük nekik az odaadó munkát és a rengeteg szeretetet, hiszen a mögöttünk álló nehéz időszakban ők voltak, akik mindig erőt adtak a küzdelemhez, támogattak bennünket, segítségünkre voltak.

Az intézményünk ezt a folyamatos küzdelmet hivatott enyhíteni.

Hajdu Lajosné
egyesület elnöke