Szociális foglalkoztatás

„Az élet értelme, nem a puszta létezés és túlélés,
hanem a haladás, a felemelkedés, elérni és meghódítani valamit.”
(Arnold Schwarzenegger)

A szociális foglalkoztatás keretében az ellátott megismeri a munka világát, lehetőség nyílik a hasznosság tudat, kötelezettség tudat kialakítására, annak szinten tartására és fejlesztésére.

A foglalkoztatás célja:

  • a fogyatékos személyek társadalomba való integrálódásuknak az elősegítése
  • jövedelemforrás biztosítása a gondozottak részére
  • hasznos tevékenység szervezése számukra
  • képességeik fejlesztése, új képességek kialakítása
  • a teljesítményközpontú foglalkoztatás helyett az emberközpontú foglalkoztatás biztosítása
  • sikerélmény biztosítása, mely által erősödik önbizalmuk, önértékelésük

A Nappali intézmény ellátottai halmozottan hátrányos helyzetű fogyatékos személyek, aki számára a foglalkoztatás biztosítása fontos és kiemelt lehetőség a napi életritmus biztosításához, a képességek- készségek fejlesztéséhez és az életminőségük javításához.
A szociális foglalkoztatásban résztvevők folyamatosan igénybe veszik a nappali intézmény egyéb szolgáltatásait is (ügyintézés, szabadidős program, étkeztetés).

I. Munka-rehabilitáció

A munka-rehabilitációs célú foglalkoztatás az intézmény működési körén belül szervezett kiegészítő munkavégzés, melynek elsődleges célja a munkaképesség fejlesztés, a rendszeresség, a feladattudat, és a felelősség kialakítása.
A munka-rehabilitáció célja, az ellátott személy munkakészségének, valamint testi és szellemi képességeinek munkavégzéssel történő megőrzése, illetve fejlesztése, továbbá a fejlesztő- – felkészítő foglalkoztatásra való felkészítése.
II. Fejlesztő – felkészítő foglalkoztatás

A megváltozott munkaképességű személyek, továbbá az értelmi fogyatékossággal élő emberek egyéni munkára felkészítésében, képzésében alkalmazott szociális foglalkoztatási forma, amelynek keretében biztosítani kell, hogy a személyek elsajátíthassák azt a tudást és technikákat, amelyek fejlesztik nyílt munkaerő- piaci alkalmasságukat. A foglalkoztatás során önálló munkavégző képesség alakuljon ki, valamint a megmaradt képességeket a legjobban tudja hasznosítani.

A fejlesztő – felkészítő foglalkoztatás célja, az önálló munkavégző képesség kialakítása, helyreállítása, fejlesztése, valamint a ellátottak felkészítése védett munkahelyen, vagy nyílt munkaerőpiacon történő önálló munkavégzésre.

A komplex rehabilitáció hatékony, eredményes megvalósításának egyik fontos eleme a foglalkozási rehabilitáció.

A munka-rehabilitációs és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás kiválasztásában, az azon belüli konkrét munkatevékenységek kiválasztásában, illetve még ezen belül is a képességeknek megfelelő, elsajátítható munkaszakasz kiválasztásánál a differenciálás elvét vettük figyelembe. Arra törekedtünk, hogy minél több részre osszuk a munkafolyamatokat, mert így tudunk megfelelni a személyre szabott fejlesztés elvárásának.

Nem csak egy bizonyos munkafolyamatba kívánjuk bevonni az ellátottakat, hanem képességeik szerint a folyamat lehető legteljesebb körébe: pld. az értékesítésbe is.

A szociális foglalkoztatás keretében végzett munka-rehabilitációs tevékenységek:
Tevékenység
Zöldterület kezelés
Egyéb, nem évelő növény termesztése
Általános épület takarítás
Szennyeződés mentesítés, egyéb hulladékkezelés
Divatékszer gyártása
Egyéb fa-, parafatermék, fonott áru gyártása
Egyéb máshova nem sorolható feldolgozóipari tevékenység
Papír csomagolóeszköz gyártása
Az intézményben munka- rehabilitációs foglalkoztatás keretében a foglalkoztatottak nagy része több munkakörben is alkalmazható.
A fejlesztő – felkészítő foglalkoztatásban végzett tevékenységek:
Tevékenység
Általános épület takarítás
Egyéb fa-, parafatermékek, fonott áru gyártása

Célunk, a fogyatékos személy számára olyan életformát biztosítani, ami legnagyobb mértékben közelít a többségi társadalom életéhez. Ehhez hozzátartozik az életkörülmények mellett a normális napi életritmus, heti ritmus kialakítása is, melynek szerves része a munka.
A fogyatékos személyek integrációja csak úgy valósulhat meg, ha nyitunk az épek társadalma felé, ha lehetőség adódik arra, hogy szakember által irányítva, épek segítségével bizonyíthassák a fogyatékos személyek, hogy ők is képesek minőségi munka végzésére. Megmutatni hogy képesek arra, hogy ők is teljes életet élnek, tudnak maradandót alkotni, nem tagadva azt, hogy szükségük van az épek segítségére, elfogadására.