Fejlesztő Foglalkoztatás

Foglalkoztatni kívánt személyek száma:                  48  fő

Szolgáltatás megkezdésének időpontja: 2017. április 01.

Szolgáltatás biztosításának címe: 4150 Püspökladány Petőfi Sándor utca 19.

 

A fejlesztő foglalkoztatás célja a gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az egyén egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján, az egyén felkészítése az önálló munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre.

 

A fejlesztő foglalkoztatás keretén belül végzett tevékenységek:

  • Zöldterület kezelés
  • Egyéb, nem évelő növény termesztése
  • Általános épület takarítás
  • Szennyeződés mentesítés, egyéb hulladékkezelés
  • Divatékszer gyártása
  • Egyéb fa-, parafatermék, fonott áru gyártása
  • Egyéb máshova nem sorolható feldolgozóipari tevékenység
  • Papír csomagolóeszköz gyártása

 

A fejlesztő foglalkoztatás keretén belül biztosított a határozott idejű munkaviszony, és a fejlesztési szerződés, melynek azért van óriási jelentősége, mert az ellátottak a nyílt munkaerő piacon más foglalkoztatási formában nem tud megjelenni.

 

A felnőtt tartalmas élet feltétele a munkavégzés, mely a megélhetéshez szükséges anyagi javakat és emberi tartást biztosít.

Az ellátottak megismerhetik a munka világát, dolgoznak, van munkaidejük, és fizetésük. Szakmunkás bizonyítványt szerzetek 8-an, nem eltérő képességűként, kosárfonó szakképzettséget szereztek. Az általuk készített termékek minőségi termékdíjas címet kapott. Hasznosak.

A fejlesztő foglalkoztatásban résztvevőknek lehetővé tesszük, hogy folyamatosan tanulhassanak, fejlődhessenek.

Ehhez biztosítjuk az egyes foglalkoztatási formákon belüli egyre jobb teljesítmény elérésének feltételeit, illetve a magasabb szintű foglalkozási formába való előre lépés lehetőségét a nyílt munkaerő piacra.