Támogató Szolgálat

Támogató Szolgálat

Püspökladányban a Napfényes Támogató Szociális Egyesület fenntartásában működik 2006. március 01-től a Napfényes Támogató Szolgálat.

A Napfényes Támogató Szolgálat ellátási területe a Püspökladány kistérség közigazgatási területe, amely 13 települést foglal magában, amelyek a következők: Báránd, Kaba, Nádudvar, Szerep, Sárrétudvari, Bihartorda, Bihardancsháza, Biharnagybajom, Nagyrábé, Földes, Sáp, Tetétlen, Püspökladány.
A szolgálat igénybevételére jogosult az a fogyatékos személy, aki mozgásszervi,érzékszervi,vagy mentális fogyatékossága miatt a társadalmi életben való részvételében tartósan korlátozott és ennek kiegyenlítéséhez támogató szolgáltatásokra van szüksége.
A Szolgálat szolgáltatásai egyéni szükségletekhez igazodnak.

Speciális feladataink:

 • Püspökladányban élő valamennyi fogyatékos személy felkutatása
 • Személyi segítő szolgálat szervezése és működtetése
 • Információnyújtás,tanácsadás, ügyintézés
 • Szállító szolgáltatáshoz való hozzájutás megszervezése
 • Gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás segítése
 • Közösségi,kulturális és szabadidős programokban való egyenjogú részvétel elősegítése
 • Állapotjavító és megőrző szolgáltatás közvetítése
 • A fogyatékkal élő személy általános egészségi állapotának és a fogyatékossága
 • jellegének megfelelő egészségügyi,szociális ellátásokhoz való hozzájutás biztosítása.
 • Alap- és szakellátási rendszerekkel való kapcsolattartás
 • Önkormányzatok szociális vezetőivel való kapcsolattartás
 • Egészségügyi,oktatási,gyermekjóléti,valamint gyermekvédelmi szervezetekkel,rendszerekkel való együttműködés.

Szolgálatunk ellátotti célcsoportja és speciális szolgáltatásainak működtetése szempontjából egyedülálló.

A nappali intézménybe a püspökladányi kistérségben élő fogyatékos személyeket naponta a támogató szolgálat szállítja be.
A kistérségben a 13 település között a tömegközlekedés nagy nehézséget jelent, több településen nincs vasúthálózat kiépítve, illetve a távolsági buszjáratok nagyon ritkán és hosszú menetidővel közlekednek.
A kistérségben élő fogyatékos személyek részére elengedhetetlen fontossággal bírnak a Napfényes Támogató Szolgálat szolgáltatásai, a személyszállítás illetve a személyi segítés tekintetében.
A szolgálat segítségével biztosítottá válik az ellátottak részére az egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz.

A fogyatékos személyek illetve fogyatékos gyermeket nevelő családok élnek a legnehezebb körülmények között. Azok a családok, amelyek otthon gondoskodnak sérült gyermekükről, vagy hozzátartozójukról, felvállalják azt is, hogy egy keresettel kevesebből kell hosszú évekig gazdálkodniuk, hogy sok esetben erőn felül is biztosíthassák a megfelelő orvosi kezeléseket, az életminőséget javító segédeszközök beszerzését, az állapotjavító és fejlesztő terápiás foglalkozásokat.

A legtöbb fogyatékos személy ma Magyarországon kistelepüléseken, községekben él, a szolgáltatások elérhetősége számukra a legnehezebb, hiszen leginkább a nagyvárosokra, megyeszékhelyekre és a fővárosra jellemző az ellátások, és szolgáltatások kiépítettsége.

Támogató szolgálatunk célja a fogyatékos személyek és családtagjaik saját lakóhelyükön, lakókörnyezetükben történő segítése személyre szabott, komplex feladatok és ellátások közvetítésével; az igénybevevő életvitelének megkönnyítése lakáson kívüli (köz)szolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása; azaz a társadalmi hátrányok csökkenése érdekében és az igénybevevő társadalmi aktivitását növelő módon végzett segítő, támogató szolgáltatás a cél, amelyet a szolgáltató a jogosult személy lakásán és azon kívül egyaránt végez.

A támogató szolgálat ellátotti köre kiskorú és felnőtt korú fogyatékos személyek. Fogyatékosságukat tekintve értelmi-, mozgássérült és halmozottan fogyatékos személyek.