Támogató Szolgálat

A szolgálat igénybevételére jogosult az a fogyatékos személy, aki mozgásszervi, érzékszervi, vagy mentális fogyatékossága miatt a társadalmi életben való részvételében tartósan korlátozott és ennek kiegyenlítéséhez támogató szolgáltatásokra van szüksége.

Ellátási területe: Püspökladány Kistérség közigazgatási területe

Szolgáltatás megkezdésének időpontja: 2006. március 01.

Szolgáltatás biztosításának címe: 4150 Püspökladány Petőfi Sándor utca 19.

Támogató szolgálat célja a fogyatékos személyek és családtagjaik saját lakóhelyükön, lakókörnyezetükben történő segítése. Személyre szabott, komplex feladatok és ellátások közvetítése, az igénybevevő életvitelének megkönnyítése lakáson kívüli (köz)szolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.

A szolgáltatást igénybe vevők mindannyian sorstársak, akik a születés csodálatos pillanatában nehézségekkel látták meg a napvilágot. A velük született károsodás, az eltelt tucatnyi év során sem hozott számunkra jelentős gyógyulást.

A társadalmi hátrányok csökkenése érdekében és az igénybevevő társadalmi aktivitását növelő módon végzett segítő, támogató szolgáltatás a cél, amelyet a szolgáltató a jogosult személy lakásán és azon kívül egyaránt végez.

A szociális szolgáltatás tevékenységei szolgáltatási elemekre épülnek, azokat a szolgáltatás célcsoportjának szükségleteihez igazítva.

A támogató szolgálat biztosítása során a szolgáltatási elemek a következők:

– Tanácsadás, Esetkezelés, Gondozás, Felügyelet
– Gyógypedagógiai segítségnyújtás
– Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás
– Szállítás, Készségfejlesztés