Támogatott Lakhatás

Támogatott lakhatás

A személyes szolgáltatást nyújtó intézmény alapvető feladata az önellátás megnehezüléséből, az egyéni szociális korlátozottságából fakadó hátrányok ellensúlyozása, az egyén életminőségének javítása. Ellátási területe: Magyarország közigazgatási területe

Engedélyezett férőhely: 7 fő

Szolgáltatás megkezdésének időpontja: 2016. szeptember 01.

Szolgáltatás biztosításának címe: 4150 Püspökladány Petőfi Sándor utca 38.

A fogyatékossággal élő emberek számára szolgáltatást nyújtó intézménnyel szemben elsődleges elvárás a szolgáltatások összehangolása a kliensek szükségleteinek figyelembe vételével.

Támogatott lakhatás szolgáltatásai:

a) lakhatási szolgáltatás

b)az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében a mentálhigiénés, szociális munka körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitelt

c)a közszolgáltatások és a társadalmi életben való részvételt segítő más szolgáltatások igénybevételében való segítségnyújtást

d)az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén

  • a felügyeletet
  • az étkeztetést
  • a gondozást
  • a készségfejlesztést
  • a tanácsadást
  • a pedagógiai segítségnyújtást
  • a gyógypedagógiai segítségnyújtást
  • a szállítást
  • a háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtást.

A támogatói hálózat kiépítése szociális szakemberek közvetítésével, az ellátások egymásra építése, átjárhatóság biztosítása mellett.

A fogyatékos személy szükségleteihez illeszkedő módon, természetes és professzionális támogatói hálózhat létrehozásával és működtetésével támogatjuk lehetőség szerint az önálló életvitel kialakítását és fenntartását a szociális ellátórendszer kapacitásain belül.